Konkurs za najuspešniju srednju školu u prikupljanju ambalaže

Konkurs za najuspešniju srednju školu u prikupljanju ambalaže

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija uz podršku Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije organizuje konkurs za najuspešnije srednje škole u 7 gradova Srbije u prikupljanju ambalažnog otpada.

Cilj ovog konkursa je da se podrže srednje škole i učenici koji imaju razvijenu svest o značaju prikupljanja ambalažnog otpada, kao i da se motivišu da budu još aktivniji čuvari životne sredine. Konkurs se organizuje uz podršku Sekopaka, povodom obeležavanja međunarodnog Dana Dunava. 

Konkurs traje od 1. do 13. juna 2019. godine, a pre početka konkursa neophodno je da se škole prijave za učešće, kako bi im bila dostavljena oprema za odlaganje prikupljenog ambalažnog otpada.  

Škole koje učestvuju u konkursu će prikupljati iskorišćenu ambalažu do 13. juna 2019. godine, a nakon toga će predstavnici Sekopaka izmeriti prikupljenje količine otpada. Škola koja prikupi otpad u najvećoj težini biće proglašena za pobednika konkursa. 

Najuspešnija škola će kao nagradu dobiti uređenje dela školskog dvorišta, u zavisnosti od potreba same škole, u vrednosti do 1.180.000 dinara.  Podaci o prikupljenom otpadu i pregled rezultata svih škola koje su učestvovale u konkursu biće objavljeni na sajtu Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije, najkasnije do 20. juna 2019. godine. Sav otpad koji bude prikupljen u akciji biće recikliran. 

Gradovi u kojima će konkurs biti sproveden su gradovi na obali reke Dunav i to su: Beograd, Novi Sad, Apatin, Smederevo, Sombor, Golubac i Kladovo.

Prijava i učešće

Pravo na učešću u konkursu imaju srednje škole iz navedenih gradova. Škole se prijavljuju za učešće na konkursu putem  i-mejla sa zvanične adrese škole na i-mejl adresu katarina.mrksic@cchellenic.comnarnsoffice@gmail.com . Prijava mora da sadrži saglasnost sa uslovima konkursa i zahtev za isporučivanje specijalno pripremljenih kontejnera i kanti u koje će učenici moći da odlažu ambalažni otpad. 

Prijavu za učešće je potrebno dostaviti najkasnije do 30. maja 2019. godine. Sve prijavljene škole će kontaktirati predstavnici Sekopak-a i dogovorii tehničke detalje u vezi sa postavljanjem potrebne opreme. 

Učenici i škole koje budu učestvovale prikupljaju PET ambalažu.

Coca-Cola sistem i Sekopak preuzimaju odgovornost za postavljanje opreme za prikupljanje, merenje i transport ambalaže nakon sprovedenog konkursa, najkasnije u roku od 5 dana nakon završetka konkursa.  

Konkurs se odnose isključivo na škole i učenike i učešće trećih lica u konkursu nije dozvoljeno. 

Sekopak zadržava parvo da proveri tok prikupljanja ambalaže i proceni da li je došlo do kršenja uslova konkursa. U slučaju kršenja uslova konkursa, biće doneta odluka o daljem učešću škole, u dogovoru sa upravom škole. 

U slučaju da dve ili više škola prikupe podjednake količine ambalaže, nagrada će biti podeljena između dobitnika.

Predstavnici škole imaju pravo da prisustvuju merenju prikupljenih količina otpada, a zvanične informacije će biti dostavljene školama u slučaju potrebe. 

Kontakt e-mail za dodatna pitanja:
katarina.mrksic@cchellenic.com