Ključni nalazi Međunarodnog istraživanja nastave i učenja – TALIS 2013

Ključni nalazi Međunarodnog istraživanja nastave i učenja – TALIS 2013

Izdavač: OECD, 2013.

Međunarodno istraživanje nastave i učenja (Teaching and learning International Survey - TALIS) prikuplja podatke o uslovima učenja i o uslovima u kojima rade nastavnici iz škola širom sveta sa ciljem da pruži validne, uvremenjene i uporedive procene praktičara iz škola kako bi države mogle da sagledaju i formulišu politike razvoja i visokog kvaliteta za nastavničku profesiju. Komparativna studija različitih zemalja koja se sprovodi u okviru TALIS istraživanja omogućava državama da steknu uvid kako se druge zemlje suočavaju za različitim izazovima obrazovnih politika i da uče iz njihovih iskustava i rešenja.

Selekcija, razvoj i zadržavanje nastavnika u nastavničkoj profesiji su ključni faktori koji dovode do visokih postignuća učenika u školama širom sveta. TALIS istražuje načine na koje je rad nastavnika vrednovan, nagrađivan i procenjivan, kao i do koje mere su nastavničke potrebe zadovoljene unutar obrazovnog sistema.

Ovo istraživanje pruža uvid u verovanja i stavove nastavnika vezane za nastavu, kao i kakve su pedagoške prakse koje nastavnici usvajaju. Prepoznajući važnu ulogu upravljanja školom, TALIS istražuje uloge direktora škola i podršku koju pružaju svojim nastavnicima. Na kraju, TALIS istražuje u kojoj meri su određeni faktori povezani sa zadovoljstvom poslom i samoefikasnošću o nastavnika.

U Srbiji, 3857 nastavnika viših razreda osnovne škole, zajedno sa 186 direktora iz 191 škole odgovorilo je na TALIS upitnike.

Preuzmite publikaciju Ključni nalazi Međunarodnog istraživanja nastave i učenja – TALIS 2013 (pdf, 0,7 MB)