Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework

Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework

Izdavač: Evropska komisija, 2007.

Ovo je fundamentalna publikacija o jednom od ključnih domena savremenog obrazovanja – razvoju kompetencija kao jednog od glavnih očekivanih ishoda učenja i obrazovanja u 21. veku. 

Opis svake od osam ključnih kompetencija (komunikacija na maternjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji, digitalne kompetencije, učenje učenja, građanske i socijalne kompetencije, inicijativa i preduzetništvo i kulturna svest i ekspresija) sadrži bliže određenje tj. definiciju kompetencije, a potom znanja, veštine/umenja i stavove suštinski povezane sa kompetencijom.

Dobro poznavanje i razumevanje suštine ključnih komptencija i njihovog značaja u savremenoj koncepciji obrazovanja, na osnovu ove ili niza drugih publikacija u kojima se diskutuju, definišu, opisuju ili analiziraju ključne kompetencije, predstavlja prvi korak neophodan i za razumevanje prirode i smisla savremenog obrazovanja i hvatanje u koštac sa njegovim mnogobrojnim izazovima.

Preuzmite publikaciju Key Competences for Lifelong Learning European Reference Framework (pdf, 1,0 MB)