Kako roditelji da zaštite decu od internet predatora?

Kako roditelji da zaštite decu od internet predatora?

Na obuci za trenere koju su, u organizaciji Save the Children, predstavnici NARNS prošli početkom marta, na temu prevencije nasilja i zlostavljanja dece putem interneta, roditelji su stekli znanja o temama u vezi sa  nasiljem u stvarnom i virtuelnom svetu, vrstama elektronskog nasilja, pojedinačnim oblicima nasilja, vršnjačkom nasilju, cyberbullying-u, groomingu, sextingu, internet predatorima, itd. Roditelji će tokom narednih 18 meseci na posebnim radionicama prenositi ova znanja i informacije drugim roditeljima u svojim sredinama, u 11 najvećih gradova u Republici Srbiji, uz podrsku Save the Children. Cilj je da se na 200 radionica ova tema predstavi za 4000 roditelja.

Povodom početka projekta, Vasilije Ljubinković iz organizacije Save the Children, odgovrio je na naša pitanja koja se tiču ove važne teme u odrastanju današnjih generacija dece, digitalnih urođenika i njihovih roditelja. 

 

Šta je prvo što treba reći deci, kakva vrsta online komunikacije i sadržaja mora da se preskoči?

- Deca pre svega treba da budu svesna da svaka vrsta neprimerenog ponašanja nosi svoje posledice. Kao što kada u "realnom" životu uvredimo ili povredimo nekoga, isto je moguće i u virtuelnom svetu. Dakle deci bi trebalo predočiti posledice njihovog neprikladnog ponašanja (vređanja, ismevanja, ruganja, itd.) na njihove drugare.

Koliko su deca svesna opasnosti, imaju li neke inteligentne prečice kako da "provale" nepoželjnog frienda?

- Treba napomenuti da su deca u velikoj većini slučajeva napredniji korisnici internet tehnologija i da roditelji neretko kaskaju za decom, pa je i ovo veoma otežavajuća okolnost za njih. Deca su po svojoj prirodi bezbrižna i ne razmišljaju o štetnim posledicama svog ponašanja u online svetu, pa su samim tim i idealne žrtve za internet "predatore", tj. ljude koji na razne načine pokušavaju da povrede decu prvo u virtuelnom svetu, koji se kasnije neretko prenese i u realan život.

Deca na društevnim mrežama imaju po nekoliko stotina, često i hiljada prijatelja, a najčešće ne znaju ni desetinu tih ljudi. Tu vreba opasnost, jer internet predatori i pedofili putem lažnih profila vrebaju decu, uspostavljaju kontakte sa njima i pokušavaju da ih namame na susret i izvuku od njih što više ličnih informacija. Zato je veoma važan razgovor unutar porodice kako bi roditelji stekli poverenje svoje dece, koja bi u slučajevima neprijatnosti ili problema najpre obratili svojim roditeljima. Ponavljam, veoma je važna i uloga škole u edukaciji dece o internet opasnostima.

 

Šta je doneo projekat „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ ?

- Save the Children sprovodi projekat "Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH" koji deluje na tri nivoa, zapravo na naše tri ciljne grupe i to: prvenstveno na decu kao naše primarne i najvažnije korisnike, da se sa decom razgovara i da im se pažnja skreće i na dobre ali i na loše aspekte interneta; zatim kao druga grupa identifikovani su roditelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, koji kroz niz obuka i radionica treba da budu upoznati sa glavnim rizicima koji mogu zadesiti decu na internetu i na koji način treba reagovati u takvim situacijama; i kao treća grupa su profesionalci koji se bave ovom temom, a to su u okviru ove projektne intervencije sudije, tužioci i pripadnici policije koji ce proći kroz stručne obuke na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite dece od eksploatacije i nasilja putem interenta u nekoliko najvećih gradova u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Nozi Pazar). Takođe, poseban akcenat je stavljen i na saradnju sa Ministarstvom Trgovine, turizma i telekomunikacija, tj. sa njihovim Nacionalnim Kontakt Centrom za bezbednost na internetu i na unapređenju njihovih kapaciteta. Važno je napomenuti da Save the Children u Srbiji, u različitim projektnim intervencijama, sprovodi programe usmerene na prevenciju i zaštitu dece od opasnosti na internetu od 2016.godine

 

Kako roditelji i nastavnici da zaštite dete?

- Najvazniji je razgovor dece i roditelja, nastavnika i ljudi bliskih deci, kako bi se uspostavio odnos poverenja. Na taj način je pola posla obavljeno, jer će dete u slučaju neprijatnosti u online okruženju biti slobodno da se požali roditelju, nastavniku i da ne mora da krije ili potiskuje ono što ga muči. Greška koju roditelji najčešće prave je što misle da je dete bezbedno dok sedi u svojoj sobi za svojim računarom, a da pritom ne znaju koje sajtove njihovo dete posećuje, s kim razgovara i koje podatke šalje nekim nepoznatim ljudima. Veoma je važno deci preneti poruku da informacije o sebi koje ne bi rekli nepoznatom čoveku koga sretnu na ulici, ne treba da dele ni sa svojim "prijateljima" na  društvenim mrežama.

 

 Večito pitanje: ima li dete pravo na privatnost i svoju šifru za logovanje ili bi to trebalo da deli sa roditeljima?

 - Kada govorimo o privatnosti, tu svaki roditelj mora da napravi individualnu procenu, na osnovu poverenja ili odnosa koji je uspostavio sa svojim detetom, i ovde je veoma nezahvalno davati generalne preporuke. Možda ponekad nije loše pogledati "history" u vašem pretraživaču kako biste imali neki okvirni uvid u sajtove koji su posećivani, ali kao što rekoh tu ne postoji apsolutna mogućnost kontrole, jer je danas moguće prikačiti se na internet sa raznih uređaja u gotovo svakom trenutku.

Imate li podatke od policije, primer, kako se odvijala nedozvoljena komunikacija na internetu koja je završila seksualnim zlostavljanjem?


-  Na treninzima koje Save the Children organizuje za predstavnike pravosuđa i policije, u saradnji sa Pravosudnom Akademijom Republike Srbije, nasi predavači iznose najnovije i često veoma uznemirujuće podatke o broju krivičnih dela koja se izvrše putem interneta, posebno nad decom i maloletnicima i koji se često završe nasiljem u realnom svetu. Tu govorimo o ucenama, pretnjama, fizičkom nasilju, a nažalost bilo je i slučajeva silovanja dece.

Podaci do kojih je Save the Children došao u jednom od naših prethodnih istraživanja pokazuje da svako drugo dete dobija poruke od nepoznatih osoba na internetu, svako četvrto dete odgovori na takve poruke, dok svako deseto dete pristaje na susret sa nepoznatom osobom koju su upoznali na internetu. Procena je da je svake sekunde na internetu prisutno 750.000 online predatora i da je broj krivičnih dela počinjenih putem interneta u porastu svake godine. Ovo su brojke koje upozoravaju i treba da nam bude potpuno jasno da se ovakve stvari dešavaju i u našoj zemlji, u našem komšiluku, a ne samo negde u dalekom svetu.