Kako do kvalitetne dopunske nastave

Kako do kvalitetne dopunske nastave

Izdavač: Centar za obrazovne politike, 2017.
Autori: Tinde Kovač Cerović, Ivana Cenerić i Tijana Jokić

Školsko učenje se u veoma retkim slučajevima dešava samo od sebe, a da bi se desilo, potreban je krajnje neobičan splet okolnosti, odlično sadejstvo velikog broja faktora i mnogo sreće. U svim ostalim slučajevima učenje se oslanja na dobro organizovanu, vešto osmišljenu, uvremenjenu i raznovrsnu podršku. Što je znalačkije satkana podrška, ona se manje vidi i oseća i postaje delotvornija. Ali svi oni koji tu dobro „orkestriranu“ podršku pružaju, znaju koliko vremena i truda im je trebalo da sagrade sve raznolike stubove i stubiće podrške i smeste ih tačno tamo gde i kada treba, onoliko dugo koliko treba i nimalo duže ili više, da ne bi ometalo učenje koje sledi i zaustavljalo razvoj.

O učenju koje se odvija tokom dopunske nastave treba razmišljati na isti način jer i ono traži upravo ovu vrstu nijansirane i suptilne podrške. Ovakvom podrškom se ne gradi samo znanje koje nedostaje već i motivacija i samopouzdanje. Ona otkriva zastoj i preventira buduće zastoje i to bezbolno i neprimetno. Upravo takvu podršku pružaju vrhunski nastavnici.

Ali i vrhunski nastavnici uče kako da to rade. Kao i prethodno opisano, na sličan način, ni ovo učenje se ne dešava sâmo. Ono takođe traži kompleksnu i suptilnu podršku koja stiže u pravo vreme, na pravi način i od različitih aktera. Dakle, i nastavnicima, koji pružaju podršku učenicima, treba podrška u sopstvenom procesu učenja i savladavanju novih znanja i veština koje zahteva dinamičan razvoj obrazovanja, ali i sve veća raznolikost učenika sa kojima rade. Takva podrška nastavnicima je uslov i oslonac uspešnog rada, uspešnog pružanja podrške učenicima, stalnerazmene i refleksije i njihovog daljeg napretka. Moguće je i trebalo bi da ovakvu podršku nastavnici dobiju u svojoj školi, ali nas iskustvo uči da je i školama neophodna podrška u naporima da na najbolji način pruže podršku svojim nastavnicima.

Imajući to u vidu, knjiga koja je pred vama, predstavlja deo te podrške, a istovremeno i upućuje na ostale moguće izvore pomoći. Ova publikacija se na jedan neuobičajen način bavi temom obrazovanja i školskog učenja. Ona se ne bavi neposredno samim učenjem u toku nastave, ni redovne ni dopunske, ali se bavi svim uslovima koji su potrebni da se učenje u okviru dopunske nastave desi. Ti uslovi su prikazani slojevito – u vidu mreže sa više podjednako važnih čvorova. Takođe, oslanja se i na izuzetno bogatu literaturu koja podjednako obuhvata istraživačke nalaze, obrazovno-političke i komparativne analize i sve ih stavlja u funkciju prevencije osipanja učenika iz obrazovanja i delotvorne dopunske nastave. Tako čitalac ne dobija pregled literature i naznake iz istraživanja koji je organizovan na tipičan način – po izvorima, temama ili geografskim područjima, već ih dobija „u akciji”. Stoga je ova knjiga namenjena različitim čitaocima – nastavnicima, stručnjacima, istraživačima i svim drugim zainteresovanim pojedincima angažovanim u praksi, teoriji, obrazovnim politikama, metodologiji istraživanja u obrazovanju, rukovođenju školom, učionicom ili organizacijom i pružanjem dodatne podrške.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije”, koji je realizovao Centar za obrazovne politike u partnerstvu sa UNICEF-om u SrbijiMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ali po svojoj koncepciji i sadržaju ide i korak dalje od opisa onoga što je ostvareno u projektu. Odnosno, ne zadržava se samo na opisu modela osavremenjene dopunske nastave koji je osmišljen i implementiran u deset pilot škola u Srbiji. Imajući to u vidu, ova publikacija predstavlja potragu za poljima, komponentama i potkomponentama mogućih akcija inspirisanih znanjima, iskustvima i podacima kojima se uspostavlja, rekonceptualizuje, inovira, možda čak i reanimira jedan zanemaren i pomalo zaboravljen oblik rada škola.

Preuzmite publikaciju Kako do kvalitetne dopunske nastave – oslonci za unapređenje i primeri dobre prakse (pdf, 1,3 MB)