Javni poziv za razvoj programskog okvira za podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji diskriminacije i nasilja u predškolskim ustanovama

Javni poziv za razvoj programskog okvira za podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji diskriminacije i nasilja u predškolskim ustanovama

UNICEF je objavio javni poziv za razvoj programskog okvira za podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji diskriminacije i nasilja u predškolskim ustanovama.

Javni poziv je namenjen organizacijama (iz civilnog, privatnog i javnog sektora), a rok za dostavljanje ponuda je 23.03.2017. godine.

Sve infomacije o ovom pozivu možete pronaći na ovom linku.