Iz vrtića u školu

Iz vrtića u školu

NARNS od 2020. godine sprovodi kampanju javnog zagovaranja o neophodnosti adekvatne i uspešne tranzicije (prelaska deteta) iz vrtića u prvi razred koju je podržala Fondacija za otvoreno društvo, a sama kampanja se bazira na iskustvu i naučenim lekcijama koji su naši članovi i članice Gradskih klubova, a pre svega učitelji/ce i vaspitači/ce sprovodili na terenu. NARNS Gradski klubovi roditelja i nastavnika uspešno su pilotirali ovaj program u školama i predškolskim ustanovama širom Srbije tokom 2020. godine, a sada radimo na inicijativi da dokument Protokol tranzicije bude uveden u školska dokumenta.

Ukoliko kao roditelj/ka želite da saznate više o ovoj temi ili kao praktičar/ka da vidite primere tranzicionih aktivnosti, kalendara i protokola, pročitajte tekstove ispod koji su pisali naši predstavnici klubova, akteri pilotiranja različitih modela tranzicije koji su prilagođeni lokalnom kontekstu i potrebama, među kojima se nalaze i psiholozi/kinje, pedagozi/kinje, učitelji/ce, vaspitači/ce.

Polazak u prvi razred - iz ugla učiteljice

Tranzicija dece iz marginalizovanih grupa

Polazak deteta u prvi razred u kontekstu standarda kvaliteta škola i vrtića

Korak po korak do uspešne tranzicije dece sa invaliditetom/hendikepom

Kako uspešno sprovesti tranziciju u obrazovanju?

Da li je važnije da dete nauči da piše pre polaska u školu ili da se bolje upozna sa školom?

Iz vrtića u školu - kako da prelazak bude lak

Zašto je tranzicija naša tema?

U Zrenjaninu održana inkluzivna radionica "Šta je meni škola"

Prve aktivnosti gradskog kluba „Kika“ iz Kikinde

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije, koju čine lokalni gradski klubovi otpočela je prošle godine kampanju javnog zagovaranja za olakšavanje procesa tranzicije, odnosno prelaska dece iz predškolske ustanove u prvi razred, radi stvaranja podsticajnog okruženja za svu decu i uslova za inkluzivno obrazovanje. Pospešivanje saradnje predškolskih ustanova i škola vršeno je testiranjem različitih modela tranzicije prilagođenim lokalnom kontekstu u 10 gradova i predlaganjem inovativnih rešenja za uspešnu saradnju zaposlenih u vrtićima i školama i roditelja. Ukoliko i vi želite da sprovedete proces tranzicije u vrtiću ili školi, pišite nam na narnsoffice@gmail.com i dobićete podršku naših gradskih klubova. Uključite se u kampanju koristeći heštegove #IzVrtićaUškolu#NARNSobrazovanje.