Iz vrtića u školu - kako da prelazak bude lak

Iz vrtića u školu - kako da prelazak bude lak

Šta za dete i porodicu znači prelazak iz vrtića u školu

Prelazak iz vrtića u školu je za dete važan, uzbudljiv i radostan događaj. Za neku decu i porodice može da bude i stresan događaj, posebno ukoliko su roditelji nesigurni i zabrinuti u vezi sa očekivanjima u školi. To je svakako period koji dovodi do promena u funkcionisanju porodice, koji i pred dete i roditelje postavlja drugačije uloge, zahteve, pravila i vrste odgovornosti. 

Kako bi tranzicija od vrtića do škole bila uspešno i nezaboravno putovanje za dete i porodicu, potrebno je da vaspitači, učitelji, pedagozi, psiholozi i roditelji zajedno isplaniraju  faze i korake na tom putu. 

U predškolskom uzrastu postavljaju se temelji celokupnog razvoja. Ukoliko okruženje u kom dete odrasta u porodici, vrtiću, zajednici podržava dečiju radoznalost, aktivnost, igru, sticanje novih iskustava, stvaralaštvo, druženje sa vršnjacima, stvaraju se dobri uslovi za budućeg prvaka. 

Detetov prelaz i adaptaciju na novo okruženje mogu olakšati stimulišući uslovi porodične sredine, pripremni predškolski program, program škole koji prepoznaje značaj ranijih detetovih iskustava, i njihovo međusobno povezivanje. 

Obrazovna tranzicija, kakvu predstavlja prelazak deteta iz predškolske ustanove u osnovnu školu, sa sobom nosi značajne promene u životu svakog deteta, jer podrazumeva promene u ulogama i identitetima koje su prethodno izgrađene.  

Šta znači dobro planirana tranzicija

Da bi tranzicija iz predškolske ustanove u školu bila uspešna potrebno je da se osmišljava i realizuje kroz saradnju roditelja, vrtića i škole. Kvalitetno uspostavljena saradnja obezbeđuje kontinuitet i olakšava prelazak deteta sa jednog na drugi nivo obrazovanja. 

Kada govorimo o planiranju tranzicije možemo govoriti o planiranju tranzicije na nivou ustanove, kao i  na individualnom nivou koji je zasnovan na konkretnim potrebama deteta i porodice.

Planiranje  prelaska iz vrtića u osnovnu školu treba da bude sastavni deo rada ustanove, a saradnja vrtića i škole treba da bude kontinuirana i dvosmerna. Povezivanje predškolskog i osnovnoškolskog sistema omogućuje uspostavljanje partnerstva radi dobrobiti deteta, kontinuitet procesa, ciljeva, načina rada i očekivanih ishoda i podsticanje otvorenosti i međusobne saradnje u praksi. 

Vrtić može da sarađuje sa školom u okviru pružanja podrške adaptaciji i tranziciji, kroz razvijanje zajedničkih projekata, stručne posete, razmenu informacija o programskim aktivnostima i različitim programima podrške za decu i roditelje kojima je potrebna dodatna obrazovna (i drugi vidovi) podrške.

Škola može da organizuje različite promotivno-informativene aktivnosti  sa ciljem upoznavanja roditelja  sa procedurom upisa, potrebnom dokumentacijom, organizacijom i načinom rada, pravima i obavezama. Pored toga omogućavanje posete roditelja i dece osnovnoj školi i upoznavanje sa učiteljima budućeg prvog razreda, prostorom, načinom rada, značajno bi pomoglo i olakšalo prelazak iz vrtića u školu. Planiranje individualnog plana tranzicije  podrazumeva da ustanova polazi od iskustva roditelja, njihovih očekivanja i potrebe, i sa njima zajednički kreira plan kako bi se dete što lakše pripremilo za školu. Kroz razmenu informacija sa roditeljima i drugim osobama koje dobro poznaju dete, priprema se individialni plan tranzicije.

Dobro osmišljena tranziciona praksa vodi ka tome da predškolska/školska sredina postaju bezbedna i podsticajna mesta za učenje i druženje. Pruža se podrška socijalnoj i emotivnoj dobrobiti deteta, olakšava se prilagođavanje deteta na školsku sredinu, podstiče razvijanje pozitivnog stava o školi i školovanju, postiže uspeh u učenju i obezbeđuje kontinuitet u obrazovanju, odnosno školovanju.

Preduslovi da bi dete bilo spremno za uspešan početak školovanja

Polaskom u školu dete se suočava sa drugačijom odgovornošću, obavezama i novom organizacijom života. Osim toga, suočava se i sa ocenjivanjem, takmičenjem, različitim situacijama uspeha ili neuspeha. Da bi se dete uspešno nosilo sa izazovima početka školovanja važno je da: 


  • - ima pozitivnu sliku o sebi (da se oseća prihvaćeno, kompetentno, sigurno, voljeno, uvaženo, vredno, dobro),
  • - zna da se zauzme za sebe, asertivno je (vodi računa o sebi i svojim potrebama, ne ugrožavajući i poštujući potrebe drugih),
  • - odgovorno donosi odluke,
  • - konstruktivno rešava sukobe (bez pobednika i poraženog),
  • - ponosi se uspehom i podnosi neuspeh (primereno izražava emocije),
  • - pomaže i deli s prijateljima (empatija, saradnja)

Zadatak pripremnog-predškolskog programa

Pripremni predškolski program treba da obezbedi optimalne uslove za razvoj i unapređivanje znanja, veština i navika koje će pomoći detetu u prilagođavanju na nove uslove za učenje i razvoj u školskom okruženju. Kroz igru deca u vrtiću usvajaju osnovne pojmove, crtaju, uče, vežbaju motoriku, slušaju, razgovaraju, pitaju, druže se sa vršnjacima, usvajaju pravila ponašanja i sl. 

Pored porodice, značajnu podršku na prilagođavanju deteta na nove uslove pruža stručno osoblje predškolske ustanove - vaspitači, pedagozi, psiholozi, ali i svi ostali iz detetovog okruženja - vršnjaci, rođaci, prijatelji.

Uloga roditelja u pripremi za prelazak u školu

Roditelji predstavljaju jednu od značajnih karika u procesu prelaska deteta iz predškolske ustanove u školu. Uloga roditelja u prihvatanju i sticanju pozitivnog odnosa prema školi je veoma važna, jer će prilagođavanje i uspeh deteta u školi u velikoj meri zavisiti od toga koliko roditelji pokazuje pozitivna i jasna očekovanja od deteta u odnosu na učenje i ponašanje. 

Važan deo uloge roditelja u pripremi deteta za polazak u školu jeste podsticanje samostalnosti, samopoštovanja i radoznalosti, isticanje napretka u veštinama. Deca okružena pozitivnim roditeljskim reakcijama pokazuju znakove razvijene društvenosti i socijalno kompetentnije ponašanje u svim razvojnim fazama.

Partnerstvo u periodu tranzicije

Podsticanje partnerstva i uspostavljanje dobre komunikacije između porodičnog, predškolskog i školskog okruženja je osnova za obezbeđivanje kvalitetne nege, obrazovanja, učenja i razvoja deca. Kroz koordinaciju, vođenje, edukaciju, savetovanje, razmenu, pruža se opšta podrška razvoju celokupne porodice. Uključivanje, podržavanje i osnaživanje roditelja za aktivno učešće u životu i radu i vrtića i škole su osnova za izgradnju partnerskih odnosa. 

Građenje partnerstva između porodice i ustanova tokom detetovog odrastanja podstiče razvoj korisnih i konstruktivnih odnosa kako sa decom, tako i sa praktičarima, te dovodi do kreiranja klime u kojoj se roditelji osećaju cenjeno jer se njihova roditeljska uloga u detetovom razvoju i učenju prepoznaje i podržava (Sheridan, Holmes, Smith & Moen, 2016). 

Uspostavljanje partnerstva na svim nivoima i konstruktivne komunikacije dovodi do pozitivnih ishoda u vidu olakšane tranzicije i poboljšanih dugoročnih ishoda za decu, kao i stvaranja zajedničkog obrazovnog iskustva i usaglašavanja pedagoških strategija. 

Uspostavljanje kvalitetnih odnosa i ostvarivanje kontinuiranog uticaja predškolske ustanove, škole i porodice tokom tranzicije u školu, podrazumeva proces s obzirom da je potrebno vreme tokom kojeg će predstavnici porodičnog, predškolskog, školskog i lokalnog okruženja deliti zajedničke napore, brige, uspehe, graditi zajednička značenja, uspostavljati odnose zasnovane na poštovanju, analizirati i procenjivati postignuto, a sve u cilju ostvarenja zajedničkog cilja – uspešnog prelaza deteta u školsko okruženje.

Aleksandra Kalezić, pedagoginja

Tekst je deo kampanje javnog zagovaranja o neophodnosti uvođenja procesa tranzicije u predškolske ustanove i osnovne škole. Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije, koju čine lokalni gradski klubovi otpočela je prošle godine kampanju javnog zagovaranja za olakšavanje procesa tranzicije, odnosno prelaska dece iz predškolske ustanove u prvi razred, radi stvaranja podsticajnog okruženja za svu decu i uslova za inkluzivno obrazovanje. Pospešivanje saradnje predškolskih ustanova i škola vršeno je testiranjem različitih modela tranzicije prilagođenim lokalnom kontekstu u 10 gradova i predlaganjem inovativnih rešenja za uspešnu saradnju zaposlenih u vrtićima i školama i roditelja. Ukoliko i vi želite da sprovedete proces tranzicije u vrtiću ili školi, pišite nam na narnsoffice@gmail.com i dobićete podršku naših gradskih klubova. Uključite se u kampanju koristeći heštegove #IzVrtićaUškolu#NARNSobrazovanje.