Istraživanje o stavovima roditelja o obrazovnom sistemu u Srbiji

Istraživanje o stavovima roditelja o obrazovnom sistemu u Srbiji


Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika (NARNS) je tokom marta i aprila 2022. godine, sprovela kvalitativno istraživanje sa ciljem da se sagleda kako roditelji školske dece vide različite aspekte domaćeg obrazovnog sistema. Istraživanje je sprovedeno kroz fokus grupe sa roditeljima iz 12 gradova u Srbiji - u Beogradu, Kikindi, Kraljevu, Leskovcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Šapcu, Subotici, Zrenjaninu, Sečnju i Čačku. Uzorak je činilo ukupno 74 roditelja, od kojih je svaki imao bar jedno dete školskog uzrasta, a većina i više od jednog. 

Ispitanici su govorili o svojim iskustvima i stavovima o onlajn nastavi u pandemijskim uslovima, o tranziciji - prelascima dece sa predškolskog u osnoškolski nivo, iz četvrtog u peti razred, zatim u srednju školu, kao i drugim aspektima školovanja dece.

Istraživanje su sproveli roditelji i nastavnici članovi NARNS-a, a glavna istraživačica je bila dr Nevena Buđevac, profesorka Učiteljskog fakulteta u Beogradu. 


Preuzmite izveštaj o Istraživanju: 

IZVESTAJ_Dijalog promena_Po drška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti_2022.pdf