Istraživanje o stavovima nastavnika i direktora škola o obrazovnom sistemu u Srbiji

Istraživanje o stavovima nastavnika i direktora škola o obrazovnom sistemu u Srbiji

NARNS (Nacionalna asocijacija nastavnika i roditelja Srbije) je tokom 2022. godine realizovao istraživanje sa ciljem da sagleda kako roditelji školske dece vide različite aspekte obrazovnog sistema u Srbiji (kvalitet obrazovanja, nastavu pre, tokom i nakon epidemije covid-19, period tranzicije između različitih nivoa obrazovanja). Oslanjajući se na razgranatu mrežu klubova nastavnika i roditelja u 12 gradova Srbije, tada je održano 12 fokus grupa sa roditeljima školske dece. Razgovarali smo sa roditeljima iz Beograda, Kikinde, Kraljeva, Leskovca, Niša, Novog Pazara, Novog Sada, Šapca, Subotice, Zrenjanina, Sečnja i Čačka (ukupno 74 roditelja). Bogati nalazi koji su tada prikupljeni inkorporirani su u ovaj izveštaj i stavljeni u kontekst novih nalaza koje ćemo ovde prikazati. Izveštaj o stavovima roditelja o obrazovnom sistemu u Srbiji pročitajte ovde.

Nadovezujući se na prethodno istraživanje, u februaru 2023. godine urađeno je još jedno istraživanje, ovog puta sa ciljem da se sagleda na koji način nastavnici i direktori osnovnih i srednjih škola vide različite elemente obrazovnog sistema u Srbiji. Urađeno je 10 fokus grupa sa nastavnicima iz Beograda, Čačka, Kikinde, Novog Pazara, Šapca, Sečnja, Niša, Kraljeva, Leskovca i Zrenjanina (ukupno 57 nastavnika).

Sa direktorima je urađeno dve fokus grupe – u Kraljevu i Subotici. Ukupno je učestvovalo 12 direktora, različitog inicijalnog obrazovanja i iskustva, koji rade u raznovrsnim školama (osnovnim i srednjim, gradskim i seoskim, redovnim i specijalnim).

Istraživanje su sproveli roditelji i nastavnici članovi NARNS-a, a glavna istraživačica je bila dr Nevena Buđevac, profesorka Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

Preuzmite izveštaj o Istraživanju:

Istraživanje o stavovima nastavnika i direktora škola o obrazovnom sistemu u Srbiji, februar 2023.pdf

Glavni nalazi istraživanja, prezentacija.pdf