Inkluzivno obrazovanje u lokalnim zajednicama

Inkluzivno obrazovanje u lokalnim zajednicama

Gradski klubovi roditelja i nastavnika Srbije iz Beograda, Zrenjanina, Subotice, Šapca i Kikinde tokom 2021. godine sproveli su različite projekte radi unapređenja inkluzivnog obrazovanja u svojim lokalnim zajednicama. 

U okviru svakog od klubova, razvijani su različiti inovativni modeli obrazovne podrške deci/učenicima iz ranjivih grupa. Pogledajte naučene lekcije i preporuke, kao rezultate tih različitih delotvornih modela i mehanizama za obezbeđivanje jednakih šansi za svako dete/učenika.

Publikaciju preuzmite ovde: Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama.

Publikacija je nastala kao rezultat u okviru Programa Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama koji su realizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika (NARNS).