Guiding Principles for Learning in 21st Century

Guiding Principles for Learning in 21st Century

Izdavač: UNESCO International Bureau of Education i International School of Geneva, 2014.

Ova publikacija je dobila visoke ocene i preporuke niza uglednih i širom sveta poznatih poslanika u oblasti obrazovanja, među ostalima i profesora, teoretičara i istraživača saznajnih procesa i obrazovanja, Hauarda Gardnera. 

Možda ju je najbolje predstaviti kroz kratak rezime koji se nalazi na njenim poslednjim stranicama.

Principi o kojima je reč u ovoj publikaciji odnose se na neke od suštinskih elemenata učenja u 21. veku. Učenje koje je u njoj opisano uključuje znanje, kompetencije, stavove i vrednosti. To su principi koji iziskuju ozbiljno razmišljanje i aktivnosti koje će učenje učiniti smislenim, učenike sposobnim da uče tokom celog života, a svet boljim mestom za život.

Jednu od najvećih vrednosti ove publikacije čini okolnost da je nastala kao rezultat zajedničkog truda i saradnje velikog broja nastavnika, učenika, roditelja, direktora, istraživača i univerzitetskih nastavnika. Uspeh u praktičnoj primeni pricipa koji su u njoj definisani i opisani u najvećoj meri zavisi od iste one posvećenosti zajedničkom radu i saradnji zaslužnim za njihov nastanak.

A jednu od njenih posebnosti čini i to što je u prvi plan istakla i neke aspekte učenja o kojima se najčešće ne govori na tako određen i otvoren način. Jedan od njih je i princip akademske čestitosti koga, kako kaže Gardner, ima sve manje među učenicima i obrazovnim institucijama.

Druge značajne teme kojima se bavi ova publikacija se odnose na informatičku pismenost, kritičko mišljenje, kreativnost, učenje usmereno na pojmove (a ne činjenice), ali i podršku učenju i ocenjivanje koje podržava učenje.

Na kraju svakog poglavlja preporučeni su izvori za dalje čitanje, a publikacija se završava dugačkim spiskom reprezentativne literature, što za zainteresovanog čitaoca može biti veoma korisno. 

Preuzmite publikaciju Guiding Principles for Learning in 21st Century (pdf, 3,5 MB)