Gradski klub roditelja i nastavnika Kraljevo gradi mostove saradnje

Gradski klub roditelja i nastavnika Kraljevo gradi mostove saradnje

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) tokom leta 2020. otpočela je kampanju javnog zagovaranja, jer su rezultati sprovedenog istraživanja u deset gradova Srbije "Tranzicija dece iz predškolske ustanove u osnovnu školu u Republici Srbiji" pokazali da postoji potreba da proces tranzicije dece iz predškolskih ustanova (PU) u osnovne škole (OŠ) uvede u obrazovne institucije. Naime, ukoliko vrtići i škole sarađuju i imaju organizovane zajedničke aktivnosti za decu, a roditelji su aktivno uključeni, svi ovi uslovi stvaraju podsticajan ambijent, ne samo na detetovo buduće obrazovanje, već i na ukupan razvoj.

Početkom setembra, Gradski klub NARNS-a iz Kraljeva, održao je zajednčki sastanak sa predstavnicima predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“ u toj ustanovi, sa željom da im približi ovakav pristup radu sa decom i roditeljima. Na sastanku su kroz konstruktivnu diskusiju uočili izazove sa kojima se roditelji, vaspitači, učitelji i nastavnici susreću, te napravili listu potreba i dogovor o daljoj saradnji kako bi zajedničkim snagama prevazišli većinu problema na koje nailaze.

Učesnici sastanka zadovoljni su postignutim prvim korakom i uspostavljanju saradnje, jer je zahvaljujući naporima zagovaračkog tima NARNS-a u Kraljevu došlo do boljeg razumevanja značaja procesa povezanosti PU i OŠ za decu i roditelje, ali i same prosvetne radnike, a sama vidljivost problematike uvođenja procesa tranzicije u obrazovne institucije je povećana.