Nastavak saradnje sa kraljevačkom predškolskom ustanovom

Nastavak saradnje sa kraljevačkom predškolskom ustanovom

Prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu je jedna od najvećih promena u životu deteta koje su upravo u tom periodu nalazi u vrlo dinamičnom i ubrzanom razvoju. U pedagoškoj teoriji dominira eksplicitno stanovište da efikasnost procesa tranzicije u osnovnu školu (OŠ) zavisi od kvaliteta odnosa i usaglašenog delovanja tri sistema - porodice, škole i predškolske ustanove (PU). U praksi je nešto drugačije, ne postoji obaveza realizacije tranzicije, već je ovaj proces ostavljen na dobroj nameri vrtića i škola. NARNS od 2020. godine radi na unapređenju procesa tranzicije i uspostavljanju sistemske podrške svim učesnicima ovog procesa, školama, vrtićima i porodicama.

Trenutna obrazovna politika i praksa ne zadovoljavaju potrebe dece i roditelja, a posebno nisu afirmativne za decu i roditelje iz marginalizovanih grupa. Zbog toga su Gradski klubovi roditelja i nastavnika u Kraljevu, Zrenjaninu i Čačku otpočeli rad na uvođenju Protokola tranzicije u školska dokumenta. Ovaj proces u Kraljevu otpočet je sastancima sa predstavnicima NARNS Gradskog kluba roditelja i nastavnika Srbije, zagovaračke Radne grupe, članova lokalne samouprave i predškolske uprave (PU).

Sastanku sa predstavnicama PU“ Olga Jovičić Rita“ iz Kraljeva su prisustvovale: direktorka PU, Gabrijela Čmerić, pedagoškinja PU Ivana Miloradović Kostić, Vesna Bogićević, pedagoškinja u OŠ „Braća Vilotijević“, master vaspitačica Ljiljana Živković, pedagoškinja u OŠ „ Čibukovački partizani“ Ana Milanović i predsednica NARNS-a i učiteljica u OŠ „Čibukovački partizani“, Dragana Đoković.

„Direktorku PU smo upoznali sa projektom „Od igre do knjige“ koji se realizuje kroz program „Dijalog promena“ koji je podržava Delegacija EU u Srbiji. Pošto smo sa direktorkom i pedagoškinjom PU uspostavili saradnju kada smo imali kampanju javnog zagovaranja „Tranzicija dece iz predškolske ustanove u osnovnu školu u Republici Srbiji“, 2019. godine i tada kreirali Zajednički plan saradnje PU u OŠ, koji je 2020. godine bio prilagođen epidemiološkoj situaciji i implementiran je u Godišnji plan rada PU „Olga Jovičić Rita“, OŠ „Čibukovački partizani“ i OŠ „Olga Milutinović“ u Godačici“ kaže Dragana Đoković, koordinatorka ovog projektu u Kraljevu. Direktorka PU, upućena u značaj nastavka  saradnje, pružila je podršku za dalji rad na ovom projektu.

U diskusiju se možete uključiti preko društvenih mreža korišćenjem heštegova #OdIgreDoKnjige, #DijalogPromena i #NARNSobrazovanje. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbijii realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,Republičkim sekratarijatom za javne politikeCentrom za javne politike EU Univerziteta u BeograduOlof Palme Centromkao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

EUzaTebe_logoProjekat „Od igre do knjige - doprinos uspešnoj tranziciji iz predškolske ustanove u osnovnu školu“  se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran NARNS.