Da bi sve bilo lako moramo znati šta je i kako - seminar za roditelje

Da bi sve bilo lako moramo znati šta je i kako - seminar za roditelje

Predstavnice Gradskog kluba roditelja i nastavnika Beograd, Jagoda Petrović – Ukaj, Ana Ivanović i Jelena Drobnjak Rađenović, u saradnji sa Timom za rane intervencije Rakovica, organizovale su krajem novembra onlajn seminar za 13 roditelja dece sa razvojnim poteškoćama u ranom razvoju (uzrasta do 6 godina) na kome su pozvale roditelje da se udruže i uključe u rešavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju.

Tema događaja je bila javno zagovaranje, kako bi se roditelji dece sa razvojnim poteškoćama u ranom razvoju upoznali sa zagovaračkim procesom i kako bi bi bili motivisani na udruživanje, delovanje i saradnju sa institucijama.

Onlajn seminar je održan kroz radioničarski pristup temi, kroz interaktivnu prezentaciju, gde su roditelji čuli druge roditelje i njihove priče. Govornici su bili Tatjana Đurica, roditeljka, Snežana Šundić Vardić, roditeljka i predsednica Udruženja ”Alergija i ja” i Ivan Josimović, lobista. Događaj je otvorila Ana Ivanović predsednica Gradskog kluba Beograd, ”Partnerski za obrazovanje” Beograd pozdravljajući prisutne i predstavljajući govornike. Nakon uvodnog obraćanja Jagoda Petrović – Ukaj je učesnike uvela u temu i upoznala ih sa konceptom zagovaranja. Učesnici su kroz interaktivnu prezentaciju - mentimetar imali priliku da aktivno učestvuju u ovoj sesiji. Roditelji su se zatim upoznali sa zagovaranjem iz prvog lica slušajući iskustva roditeljki Tatjane Đurice i Snežane Šundić Vardić na temu njihovog iskustva u zagovaranju. Obe govornice su prenoseći svoja iskustva istakle da je period ranog razvoja period kada treba najviše reagovati da bi efekat dostizanja punog potencijala razvoja deteta bio najviše iskorišćen. Govornice su roditeljima skrenule pažnju da ne treba čekati da vreme prođe jer je vreme najbitnije. Kroz svoja obraćanja, obe roditeljke su istakle da je istrajnost i upornost neophodna u svim procesima, tako i u zagovaranju. Istaknuta je i neophodnost uspostavljanja komunikacije i saradnje sa nadležnim institucijama koje mogu pomoći u rešavanju konkretnih problema ili bar uticati da se neke stvari evidentiraju i promene.Tatjana Đurica je istakla da: ”Kada postavite jasan cilj i idete ka njemu, morate biti spremni na sve rizike i izazove, ali i svesni činjenice da promena kojoj težite neće pomoći samo vama i vašem detetu nego i deci za koje nije imao ko javno da se bori”.

Govornice su istakle da je uloga roditelja ključna i da roditelji moraju da budu aktivni, da se udružuju jer je njihova obaveza da pomognu svom detetu. Nakon priče roditelja sa iskustvom učesnicima se obratio i Ivan Josimović lincencirani lobista. On je roditelje upoznao sa radom lobista i zakonom koji kod nas važi za ove aktivnosti. Govornik je istakao da naš zakon ne prepoznaje udruženja kao nekoga ko može da angažuje lobistu da zastupa njihove interese, ali je svakako ohrabrio roditelje na udruživanje kao dobar način da se započnu promene i uspostavi kontakt i saradnja sa institucijama.

„Događaj je pokazao roditeljima dece sa razvojnim poteškoćama da je moguće postići društvenu promenu ukoliko ste uporni i ukoliko se za istu zalažete“, kaže Ana Ivanović, lokalna koordinatorka Gradskog kluba. „Stavljen je akcenat na roditelja kao glasnogovornika svog deteta i nekoga ko svojim delovanjem mora javnosti da nametne problem sa kojim se roditelji i deca iz njihove kategorije susreću. Roditelji su pozvani na saradnju i udruživanje kao mogućnost dostizanja cilja i pokretanja društvenih i zakonodavnih promena“ zaključuje ona.

Aktivnost je realizova u okviru projekta ”Jačanje roditeljskih kapaciteta” u okviru projekta Beogradskog psihološkog centra ”Rana intervencija na dve lokacije u Srbiji – pilot primena II”.