Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance

Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance

Izdavač: Evropska komisija, 2012.

Mnogima koji posećuju ovaj sajt i razgledaju materijal koji je na njemu izložen možda neće biti sasvim jasno zašto se među sadržajima koji su na njemu ponuđeni našla i ova publikacija. Prvo, ona je na stranom jeziku i već samim tim nedostupna mnogima. Drugo, veoma je specijalizovana i zahteva određeni nivo stručnosti da bi uopšte bila zanimljiva a i razumljiva. Ima i treće i četvrto itd. Ali, evo kratkog obrazloženja koje možda može da umanji ove i veoma moguće druge dileme i nedoumice.

Kompetencije, kako mnogi tekstovi na ovom sajtu i potrvrđuju, predstavljaju jedan od ključnih koncepata obrazovanja za 21. vek i jednu od najznačajnijih novina koje zaokružuju tu koncepciju i čine je dinamičnom i izazovnom. Kroz predlog naših nacionalnih dokumenata, kakav je Okvir nacionalnog kurikuluma ili Smernice – vodič za njegovu primenu, kompetencije su opisane kao jedan od glavnih efekata, rezultata obrazovanja, a svakodnevni rad na podsticanju i podržavanju njihovog razvoja jedan od glavnih zadataka profesionalnog rada nastavnika. Jedan od poslova koji još ni izdaleka nisu okončani, a u velikoj meri zapravo ni započeti, jeste nalaženje načina na koje ćemo meriti i ocenjivati razvoj kompetencija, ako uopšte bude doneta odluka da se to radi. Ova publikacija baca malo svetla upravo na ovaj posao, jer on nije značajan samo za nas, niti samo nama predstavlja određenu vrstu problema.

Kako se trenutno razume šta znači procenjivati razvoj kompetencija i do kakvih su, iako tek delimičnih i početnih odgovora na to pitanje došli u nekim obrazovnim sistemima u našem evropskom okruženju, jedna je od glavnih tema na stranicama ovog dokumenta. Razmišljanja koja prate ove početne korake nama mogu da budu veoma zanimljiva, pre svega zbog toga što je kod nas uvreženo relativno usko razumevanje šta zapravo znači vrednovanje učenja i obrazovanja. Za mnoge roditelje, ali ne samo za njih, to znači (1) numeričku ocenu od 1 do 5, često i (2) naknadne misli o tome da li je odmeravanje bilo pravično ili nepravično i, prirodno, (3) koliko će, kakvo god da je, uticati na dalje izglede našeg deteta, kratkoročne ili dugoročne. Ovako shvaćene ocene su čest izvor ponekad i velikog nerazumevanja u trouglu učenik-nastavnik-roditelj. 

Bitno drugačiji pristupi ocenjivanju toka i rezultata učenja, koji su u mnogim sistemima već postali deo svakodnevne školske prakse, mogli bi biti inspirativni i za nas, da obogatimo svoje predstave o tome šta u školi treba da se ocenjuje i kako da se to čini, posebno kada se imaju u vidu zahtevi učenja i obrazovanja u 21. veku. 

Preuzmite publikaciju Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance(pdf, 0,4 MB)