101 ideja za inovativne nastavnike

101 ideja za inovativne nastavnike

Izdavač: Majkrosoft, 2006.

Publikacija 101 ideja za inovativne nastavnike je rezultat zajedničkog rada grupe nastavnika u okviru Majkrosoftovog obrazovnog programa Partneri u učenju.

Ovu publikaciju preporučuje to što na nastavnicima prepoznatljiv način i konkretno opisuje neke od glavnih elemenata efikasnog, kvalitetnog i savremenog obrazovnog rada. To može biti od koristi i onima koji već rade na takav način i onima koji se na to tek odlučuju ili pripremaju. Ovi prvi mogu da je koriste kao stalno otvoreni podsetnik na ono o čemu je važno profesionalno misliti, a drugi kao neku vrstu terminološkog vodiča u poplavi novih izraza. Osim toga, ovu publikaciju nudimo i roditeljima, koji je mogu koristiti i da se obaveste o poželjnim načinima rada u savremenoj školi i da bolje razumeju nastojanja koja karakterišu rad nastavnika koji uče njihovu decu. 

Preuzmite publikaciju 101 ideja za inovativne nastavnike (pdf, 0,8 MB)

Publikacija je preuzeta sa portala pilcasopis.wordpress.com.