Učenje i podučavanje

O čitanju sa decom

Čitanje sa decom nije jednosmerna aktivnost. To nije aktivnost u kojoj roditelj (ili neka druga osoba) čita, a dete ćuti i sluša. Naprotiv, čitanje je interaktivna aktivnost, podsticaj za razgovor, promišljanje i istraživanje. Knjiga nas provocira, golica, podstiče nas da pitamo i da se zapitamo, da razgovaramo i zajedno razmišljamo. U kom god trenutku tokom čitanja da se desi, razgovor je dobrodošao i treba ga negovati, a nikako sputavati.

Pročitaj više

O ranoj pismenosti i njenom značaju

Rana pismenost se obično definiše kao skup različitih znanja i veština koje omogućavaju deci da zarone u svet pisane kulture i pre nego što krenu u školu i savladaju slova. Ovo je veoma važno jer im omogućava da uče i razvijaju se, da ovladaju nizom različitih veština koje će im kasnije biti neophodne za čitanje, kao i da razviju pozitivan odnos prema čitanju, što je podjednako značajno za njihovo dalje obrazovanje i razvoj. Rana pismenost nastaje kroz zajedničko angažovanje niza različitih veština koje su povezane sa jezikom, fonološkom svesnošću i znanjem o pisanom kodu. Ove veštine se pre svega razvijaju kroz aktivnosti koje sa decom organizujemo u porodici i vrtiću.

Pročitaj više

Vodič: Primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine

OŠ „Jovaj Jovanović Zmaj“ i UG „Nexus“ Vranje, izradili su „Vodič za odeljenjske starešine i vršnjačke medijatore – primena Pravilnika o informisanju i Pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenjskog starešine“. 

Pročitaj više

Kako do kvalitetne dopunske nastave

Školsko učenje se u veoma retkim slučajevima dešava samo od sebe, a da bi se desilo, potreban je krajnje neobičan splet okolnosti, odlično sadejstvo velikog broja faktora i mnogo sreće.

Pročitaj više

Učenje i podučavanje (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Kvalitetno i uravnoteženo obrazovanje i vaspitanje, zasnovano na tekovinama i dostignućima savremene nauke i prilagođeno uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta i učenika predstavlja ambijent u kome bi, bar prema slovu zakona, u našim školama trebalo da se odvija proces učenja i podučavanja.

Pročitaj više

Učenje za 21. vek

Ovaj tekst je preuzet sa sajta pilcasopis.wordpress.com u februaru 2016. U njemu se na zanimljiv način čitalac vodi kroz nastavu na kojoj se razvijaju neka od umenja koja su učenicima neophodna u 21. veku. 

Pročitaj više

Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

Ova knjiga se oslanja na radove koji su između 2006. i 2012. godine objavljeni u časopisu Teacher Leadership – Liderstvo nastavnika koji izdaje Leadership for Learning (LfL). 

Pročitaj više

Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika

Ovaj tekst verovatno nije ni potrebno specijalno preporučivati. Njega preporučuje već i sam njegov naslov i veoma važna i aktuelna problematika koja se iz naslova lako naslućuje.

Pročitaj više

Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive

Ovaj zbornik radova objavio je Učiteljski fakultet u Užicu 2014. godine. 

Pročitaj više

Razvionica – Šta kažu učenici?

Ova prezentacija, koja je bila deo programa na završnoj konferenciji projekta Razvionica, IPA 2011.pokazuje koliko je potrebno i korisno uključiti učenike u proces donošenja nekih odluka u školi.

Pročitaj više