Bezbednost i zaštita od nasilja

Bezbednost dece/zaštita od nasilja (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Ustanova (vrtić, osnovna i srednja škola) je dužna da propiše i primenjuje mere, način i postupak za zaštitu i bezbednost dece i učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova. 

Pročitaj više

Stručni komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije

Jedna od suštinskih pretpostavki kvalitetnog obrazovanja jeste isključivanje svakog vida diskriminacije, kako na nivou obrazovnog sistema u celini, tako i u praksi obrazovnih ustanova. 

Pročitaj više

Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu

Program „Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu“  započet je školske 2005/06. godine i sprovodi ga UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne politike, Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom omladine i sporta.

Pročitaj više

Nasilje u školi

Brošura „Nasilje u školi” prvenstveno je namenjena deci i mladima, ali i odraslima: roditeljima, profesorima i drugim profesionalcima koji rade sa decom.

Pročitaj više

Priručnik za roditelje: Šta je danas bilo u školi?

Priručnik za roditelje „Šta je danas bilo u školi?” nastao je u okviru programa „Škola bez nasilja” (UNICEF) i namenjen je roditeljima i svim ostalim odraslim osobama koje žele da spreče pojavu vršnjačkog nasilja, kao i da nauče kako da adekvatno reaguju u situacijama vršnjačkog nasilja.

Pročitaj više