Roditelji i nastavnici zajedno

1. Važnost saradnje i partnerstva roditelja, nastavnika i vaspitača

Tamo gde su roditelji ravnopravni partneri, konstruktivno uključeni u život i rad vrtića i škole – deca su uspešnija, zadovoljnija i motivisanija. Zajednički i usaglašeni napori daju bolje ukupne rezultate u obrazovanju i vaspitanju učenika. 

Stručnjaci tvrde da: 

– Tamo gde su roditelji ravnopravni partneri, konstruktivno uključeni u život i rad vrtića i škole – deca su uspešnija i zadovoljnija,

– Zajednički i usaglašeni napori vaspitača/nastavnika i roditelja daju bolje ukupne rezultate u obrazovanju i vaspitanju učenika,

– Roditelji koji se uključuju u rad i aktivnosti vaspitno-obrazovnih ustanova bolje razumeju prirodu učenja i razvoja i efikasniji su u pružanju podrške svojoj deci,

– Roditeljsko uključivanje doprinosi poboljšanju ponašanja i postignuća učenika,

– Roditelji imaju bolji uvid u to kakvu podršku vrtića i škola, može da pruži, što je naročito važno kada je detetu potrebna dodatna podrška.


Saradnja vrtića/škole i porodice je zajednička odgovornost obrazovne ustanove, svih zaposlenih u njoj zajedno sa roditeljima/staraocima. Njihov partnerski odnos treba da bude ravnopravan i komplementaran, autentičan i demokratičan.

Roditelji/staratelji i nastavnici/vaspitači, treba da budu ravnopravni partneri i imaju definisana prava i obaveze, uz uzajamno uvažavanje i poštovanje različitosti koje postoje među njima (komplementarnost). U proceni ko je kompetentniji za sud o detetu i šta je za njega najbolje, izgradnja partnerskih odnosa je ključna jer se samo tako uočava i prepoznaje koja su znanja, veštine i stavovi dragoceni i kod jednih ili drugih. Svest da svaki učesnik u obrazovanju ima deo autoriteta, da svako od svakoga  može nešto vredno da nauči čini ovu saradnju smislenijom a prepoznavanje različitosti doprinosa autentičnijom. Učešće roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu i u odlučivanju, koji spadaju u zakonom definisanu demokratizaciju obrazovanja, ključ je za istinsko interesovanje roditelja koji daje smisao njihovom uključivanju i preuzimanju dela odgovornosti.

Stvaranje podsticajnog okruženja za učenje

Partnerski odnosi porodice i vaspitno-obrazovne ustanove mogu da se realizuju kroz različita područja i oblike saradnje, čime se postiže bolje razumevanje porodice, njenih potreba ali i podrška porodici za stvaranje podsticajnog okruženja za učenje (razvijanjem efikasnih oblika dvosmerne komunikacije za razmenu informacija o programu, učenju i napretku deteta; omogućava se volontiranje roditelja kao podrška školi/vrtiću, programu i deci...).

Nesporno da kvalitetniji rad nastavnika pravi razliku u obrazovanju dece i učenika, ali je otvoreno pitanje šta ih razlikuje, šta im je potrebno da kvalitetno rade svoj posao i kako da im se obezbedi podrška i uslovi da mogu da izađu na kraj sa složenim zahtevima svoje profesije. Zato se posebna pažnja poklanja izgradnji kompetentnog sistema kroz recipročne odnose između pojedinaca, timova, institucija i šireg društveno-političkog konteksta. 

Glavna karakteristika kompetentnog obrazovnog sistema je obezbeđivanje podrške nastavnicima da ostvare svoje kapacitete za razvoj osetljivih i odgovornih praksi u skladu sa potrebama dece i porodica u savremenom društvu. Taj sistem kreira i mogućnosti da svi relevantni akteri učestvuju u odlučivanju, kreiranju politika, zajedničkom učenju i kritičkoj refleksiji.

Saradnja predškolske ustanove/škole i porodice je neophodna radi razvoja i dobrobiti dece. Njihov partnerski odnos treba da bude ravnopravan i komplementaran, autentičan i demokratičan, a NARNS je upravo zbog te potrebe nastao i na tome već godinama uspešno radi.

2. Modeli partnerstva

Zakonom je predviđeno da roditelj/staratelj učestvuje u radu škole kroz školska tela, timove, aktivnosti a roditelj/staratelj svojim angažovanjem i donošenjem odluka u školi, doprinosi poboljšanju kvaliteta obrazovanja, nadvodi se u priručmiku “Škola za početnike” koji možete preuzeti OVDE.  

Neki od modela partnerstva roditelja i škole su uključivanje u rad:

- Školskih timova (Stručni tim za inkluzivno obrazovanje i Tim za dodatnu podršku detetu/učeniku omogućavaju da sva deca dobiju kvalitetno obrazovanje; Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika, Tim za samovrednovanje);

- Stručnog aktiva za razvojno planiranje kojim se utvrđuju ciljevi razvoja škole u periodu od tri do pet godina;

- Saveta roditelja koji čine po jedan roditelj/staratelj iz svakog odeljenja u školi. Savet roditelja razmatra pitanja kvaliteta rada škole, uslove za rad i učenje, bezbednost učenika, školska dokumenta, učestvuje u predlaganju izbornih predmeta i izboru udžbenika, razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i proširene delatnosti škole, daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, razmatra i druga aktuelna pitanja rada škole;

- Školskog odbora koji funkcioniše kao organ upravljanja škole koji doprinosi kvalitetu škole sa stanovišta planiranja, uspostavljanja politike škole (uključujući i školska pravila), nadgledanja rada škole i pozivanja školskog kadra na odgovornost za rezultate;

- Klubova roditelјa i nastavnika koji čine roditelјi i nastavnici zainteresovani da se aktivnije uklјuče u kreiranje i realizaciju programa koji pružaju podršku za sve učesnike aktivne u obrazovnom procesu – učenike, roditelјe i nastavnike. Klubovi su operativne jedinice koje omogućavaju direktno učešće nastavnika i roditelja, koji brzo i efikasno odgovore na potrebe različitih učesnika u obrazovanju, organizuju i realizuju konkretne aktivnosti/ inicijative i na taj način i doprinesu razvoju kvalitetne saradnje na relaciji škola – roditelјi.


3. Partnerstvo kroz rad klubova

Gradski klubovi roditelja i nastavnika razlikuju se u odnosu na ostale mehanizme saradnje i partnerstva roditelja, vaspitača i nastavnika po tome što učešće u Klubovima omogućava fleksibilnije i efikasnije organizovanje i realizaciju većeg broja inicijativa, nego što je to slučaj u praksi sa Savetom roditelјa. Na taj način, Klub postaje „produžena ruka” za sprovođenje aktivnosti Saveta roditelјa/ Timova za saradnju sa porodicom.

Okvir rada Gradskog kluba roditelјa i nastavnika podrazumeva sledeće:

- Ispitivanje potreba i interesovanja različitih učesnika u obrazovanju (roditelјa, nastavnika i učenika) za određenom podrškom, sa posebnom pažnjom na razumevanje svih prepreka koje postoje u saradnji roditelј – škola; 

- kreiranje obrazovanih programa, školskih (na primer, učešće u nastavi) i vanškolskih, kao što su različite aktivnosti u oblasti sporta, nauke, kulture, ekološke zaštite, zdravlјa i bezbednosti, itd. 

– na sve teme koje se prepoznaju kao značajne, kako za učenike, tako i za roditelјe i nastavnike; 

- razvijanje inicijativa za unapređivanje organizacije života u školi – školskog okruženja i uslova u školi; 

- mapiranje/prepoznavanje značajnih programa/inicijativa, udruženja, itd. u lokalnoj zajednici, ali i šire (na međunarodnom planu) sa kojima treba razviti partnerstvo/ saradnju; 

- prikuplјanje sredstava za programe/inicijative koje se dešavaju u školi; 

- redovno informisanje Saveta roditelja, Nastavničkog veća, školskih timova o sprovedenim aktivnostima (učešćem na redovnim sastancima, pripremom periodičnih izveštaja, itd.); 

- redovno informisanje roditelјa, nastavnika i učenika o planiranim i sprovedenim aktivnostima (veb-sajt škole, kampanje, info-pultovi, časopis škole, itd).

Uključite se u rad u nekom od postojećih Gradskog kluba roditelјa i nastavnika

Pronađite klub najbliži vama OVDE

Ukoliko želite da postanite član/ica gradskog kluba kliknite OVDE.

Pogledajte OVDE aktivnosti gradskih klubova.