Publikacije

Vodič za roditelje kroz obrazovanje na daljinu

Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije i NARNS, 2021.

Kako do kvalitetne dopunske nastave – oslonci za unapređenje i primeri dobre prakse (pdf, 1,3 MB)
Centar za obrazovne politike, 2017.

Katalog asistivne tehnologije (pdf, 5,0 MB)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2017.

Pregled uloga, funkcija i doprinosa nastavničko-roditeljskog organizovanja u Srbiji, regionu i svetu (pdf, 1,5 MB)
Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF Srbija, 2016.

Participacija učenika i autoritet nastavnika (pdf, 0,3 MB)
Jelena Vranješević, 2016.

Participacija i razvoj u adolescenciji (pdf, 0,3 MB)
Jelena Vranješević, 2016.

Stručni komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije (pdf, 0,3 MB)
Službeni glasnik, 2016.

Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches (pdf, 3,3 MB)
Andreas Šlajher, 2015.

Razvoj socijalnih kompetencija u periodu srednjeg detinjstva (pdf, 0,2 MB)
Jelena Vranješević, 2015.

Smernice za planiranje i pružanje adekvatne intersektorske podrške za inkluzivno obrazovanje u lokalnoj zajednici (predlog praktične politike) (pdf, 2,4 MB)
Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, 2015.

Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive (pdf, 7,4 MB)
Učiteljski fakultet u Užicu, 2014.

Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme, dva modela, jedna ili više stvarnosti (pdf, 0,6 MB)
Dragana Pavlović Breneselović, 2014.

Guiding Principles for Learning in 21st Century (pdf, 3,5 MB)
UNESCO International Bureau of Education i International School of Geneva, 2014.

Learning and competences for the 21st century (pdf, 0,1 MB)
UNESCO International Bureau of Education

Nastavnička profesija za 21. vek - Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (pdf, 0,6 MB)
Centar za obrazovne politike, 2013.

The School Principal As Leader: Guiding Schools To Better Teaching And Learning (pdf, 2,7 MB)
The Wallace Foundation, 2013.

Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures (pdf, 0,5 MB)
Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013

Karika koja nedostaje – Razvijanje mehanizama podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu” (pdf, 2,3 MB)
CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, 2013.

KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for key competences (pdf, 0,9 MB)
David Peper, 2013.

Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije građana (pdf, 0,2 MB)
Aleksandar Baucal, 2013.

Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World (pdf, 4,1 MB)
Andreas Šlajher, 2012.

Kontroverze učešća roditelja u odlučivanju u školi (pdf, 0,8 MB)
Dragana Pavlović Breneselović, 2012.

Nastavnici kao lideri – kako do uspešne saradnje sa roditeljima (pdf, 0,5 MB)
Jelena Vranješević, 2012.

Assessment of Key Competences in initial education and training: Policy Guidance (pdf, 0,4 MB)
Evropska komisija, 2012.

Assessment of Key Competences: Literature review, Glossary and Examples (pdf, 0,6 MB)
Evropska komisija, 2012.

Teachers‘ Standards (pdf, 0,2 MB)
Department for Education (United Kingdom), 2011.

Partnerstvo u obrazovanju (pdf, 0,2 MB)
Dragana Pavlović Breneselović, 2010.

Pravim putem – okvir za program rada sa decom ranih uzrasta (pdf, 4,0 MB)
Nacionalni savet Irske za program rada i ocenjivanje u školama i Inicijativa za inkluziku VelikiMali, 2009.

Doprinosi škole građenju partnerstva sa roditeljima (pdf, 0,3 MB)
Nada Polovina, 2008.

Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework (pdf, 1,0 MB)
Evropska komisija, 2007.

101 ideja za inovativne nastavnike (pdf, 0,8 MB)
Majkrosoft, 2006.

Literacy Skills for the World of Tomorrow - Further results from PISA 2000 (pdf, 2,5 MB)
OECD i UNICEF, 2003.

Učenje za 21. vek: rublike za planiranje i procenu aktivnosti učenja (pdf, 1,1 MB)
ITL research i Microsoft Partners in Learning

Kompetencije za celoživotno učenje (pdf, 0,3 MB)
Aleksandra Pejatović i Violeta Orlović - Lovren

Osnovni principi učenja i preporuke za praksu nastavnika (pdf, 0,9 MB)
Ljubica Chatman i Betsy Sparrow

Kritički pristup pitanju odnosa porodice i javnog obrazovanja (pdf, 0,5 MB)
Dragana P. Breneselović

Socijalne uloge roditelja i nastavnika: različitost perspektiva (pdf, 0,5 MB)
Dragana P. Breneselović

21st Century Learning Design Rubrics (pdf, 0,6 MB)
ITL research i Microsoft Partners in Learning

Očevi u svetu danas: Pregled stanja na Balkanu (pdf, 3,0 MB)
CARE International Balkans