Istrazivanje o stavovima roditelja o obrazovnom sistemu u Srbiji, maj 2022.pdf

NARNS, 2022

PISA 2018 – Izveštaj za Republiku Srbiju (pdf, 5,1 MB)
Fondacija za otvoreno društvo, Institut za psihologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta i Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja, 2019.

Who rules the schools? (pdf, 1,8 MB)
Network of Education Policy Centers, 2016.

Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića (pdf, 1,0 MB)
Dragana Pavlović Breneselović, 2015.

Ključni nalazi Međunarodnog istraživanja nastave i učenja – TALIS 2013 (pdf, 0,7 MB)
OECD, 2013.

Student Performance in Mathematics, Reading and Science - PISA 2012 (pdf, 1 MB)
OECD, 2013.

PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati – Podrži me, inspiriši me (pdf, 4,3 MB)
Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za primenjenu psihologiju, 2013.

Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011 (pdf, 1,2 MB)
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 2012.

Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja (pdf, 0,5 MB)
Jelena Vranješević, 2012.

PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati – Nauči me da mislim, nauči me da učim (pdf, 1,7 MB)
Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za primenjenu psihologiju, 2010.

Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora (pdf, 0,7 MB)
Jelena Vranješević, 2010.

Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi – Stavovi direktora (pdf, 0,8 MB)
Fakultet za obrazovanje Univerziteta u Ljubljani, 2009.

Knowledge and Skills for Life – PISA 2000. (pdf, 2,9 MB)
OECD, 2001.

Koristi od saradnje porodice i vrtića/škole (pdf, 0,6 MB)
Dragana Pavlović Breneselović 

Studija o dostupnosti stručne podrške i znanja u oblasti asistivnih tehnologija u obrazovnom sistemu u Srbiji 2016. (pdf, 1,5 MB)
Aleksandar Bogdanović i Dejana Razić-Ilić