Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanje i politika

Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanje i politika

Izdavači: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, 2012.
Autor: Martin Vudhed (Marthin Woodhead)

Knjiga Martina Vudheda „Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanje i politika” daje studiozan pregled četiri dominantne perspektive kojima se oblikuje obrazovna politika u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja:

  • razvojno-psihološka perspektiva,
  • ekonomsko-politička,
  • socio-kulturna,
  • perspektiva prava deteta. 

Knjiga nam može pomoći da bolje razumemo polazišta na kojima se zasnivaju pojedini trendovi u obrazovnoj politici, da gradimo kritički odnos preispitivanja u odnosu na njih i pokrećemo dijalog o vrednostima na kojima treba da se zasniva predškolsko vaspitanje i obrazovanje kod nas.

U prilogu je dat prevod Komentara 7 Ujedinjenih nacija o primeni Konvencije o pravima deteta na ranim uzrastima, odnosno u predškolskom vaspitanju.

Preuzmite knjigu Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanje i politika (pdf, 0,5 MB)