Korak napred u saradnji škole i roditelja – Vodič za odeljenske starešine

Korak napred u saradnji škole i roditelja – Vodič za odeljenske starešine

Izdavač: Pedagoško društvo Srbije, 2016.

Vodič je nastao u okviru projekta „Korak napred u saradnji odeljenskog sterešine i roditelja”, koji je realizovan uz stručnu podršku UNICEF-a, zahvaljujući finansijskim sredstvima SDC i UNIQLO. 

Projekat je osmislilo i realizovalo Pedagoško društvo Srbije (PDS), uz stručnu i finansijsku podršku UNICEF-a, sa ciljem da osnaži starešine, nastavnike i stručne saradnike za kvalitetniju saradnju sa roditeljima učenika u procesu vaspitanja iobrazovanja.

Polazna projektna aktivnost bilo je istraživanje. Anketirano je 600 ispitanika (238 roditelja i 362 učenika V, VI i VII razreda osnovnih i I, II, III razreda srednjih škola) iz 10 gradova (Sombor, Subotica, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Požarevac, Valjevo, Niš, Vranje i Beograd). Cilj istraživanja je bio da se sagleda mišljenje ispitanika o ulozi i kvalitetu rada odeljenjskih starešina, da se prikupe predlozi za unapređenje rada odeljenjskih starešina i da se unapredi saradnja porodice i škole.

Osim toga, realizovane su fokus grupe u kojima su učestvovale 103 odeljenjske starešine osnovnih i srednjih škola iz Beograda, Niša, Valjeva i Kraljeva. Dobijeni su podaci kako odeljenjske starešine sagledavaju i procenjuju svoj rad, teškoće i prepreke sa kojima se suočavaju i prikupljeni su predlozi za unapređenje njihovog rada. 

Dodatne istraživačke aktivnosti projekta bile su usmerene na analizu postojeće zakonske regulative i strateških dokumenata, u kojima se najčešće implicitno razmatraju uloga i nadležnost odeljenjskih starešina. Kao rezultat te analize date su preporukekoje su sastavni deo izveštaja o istraživanju.

Dakle, Vodič se oslanja na rezultate istraživanja, praksu u našim školama i u svetu i na analizu relevantne strateške i zakonske regulative i predstavlja podršku odeljenjskom starešini da kontinuirano preispituje i unapređuje svoj rad.

Preuzmite vodič Korak napred u saradnji škole i roditelja – Vodič za odeljenske starešine (pdf, 5,9 MB)